Back

Перелік освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів

Шифр та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Рівень вищої освіти
(МБ - молодший бакалавр, Б – бакалавр, М – магістр, ДФ - доктор філософії)
Ліцензований обсяг, за яким планується здійснювати у 2021 році

Форма здобуття освіти
Акредитація
денна
заочна
спеціальності
освітньо-професійної програми
освітньо-наукової програми
01 «Освіта»015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
50
25
50
30
-
-
05 «Соціальні та поведінкові науки»051 «Економіка»
Б
ДФ
50
10
-
-
-
-
07 «Управління та адміністрування»071 «Облік і оподаткування»
50
100
90
-
75
70
-
-
-
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
50
25
25
25
-
-
073 «Менеджмент»
50
120
100
10
-
100
60
-
12 «Інформаційні технології»122 «Комп'ютерні науки»
50
20
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 «Електрична інженерія»141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
20
125
50
-
60
50
-
-
-
15 «Автоматизація та приладобудування»152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
25
25
-
25
-
-
16 «Хімічна та біоінженерія»162 «Біотехнології та біоінженерія»
50
50
-
-
-
-
-
-
-
18 «Виробництво та технології»181 «Харчові технології»
50
75
75
-
50
50
-
-
-
-
-
-
19 «Архітектура та будівництво»193 «Геодезія та землеустрій»
50
25
15
15
-
-
20 «Аграрні науки та продовольство»201 «Агрономія»

Б
М
ДФ
50
200
95
8
-
75
85
-
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Б
М
ДФ
50
105
50
10
-
70
50
-
208 «Агроінженерія»
25
135
75
-
65
65
21 «Ветеринарна медицина»212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
24 «Сфера обслуговування»241 «Готельно-ресторанна справа»
60
25
25
25
-
-
-
-
-
-
242 «Туризм»
40
25
25
-
25
25
-
-
-

-
-
-
28 «Публічне управління та адміністрування»281 «Публічне управління та адміністрування»
100
50
50
80
-
-

Результати акредитації освітніх програм університету 2022-2023 н.р.

ОП Фінанси, банківська справа та страхування магістр

Рішення НАЗЯВО

ОП Геодезія та землеустрій магістр

Рішення НАЗЯВО

Результати акредитації освітніх програм університету 2021-2022 н.р.

ОП Комп’ютерні науки молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Біотехнології та біоінженерія молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Агроінженерія молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Харчові технології бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Доктор філософії

Рішення НАЗЯВО

ОП Харчові технології молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Менеджмент молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Туризм молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Біотехнології та біоінженерія бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Агрономія молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Облік і оподаткування молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

Результати акредитації освітніх програм університету 2020-2021 н.р.

ОП Біотехнології та біоінженерія бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Біотехнології та біоінженерія магістр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП ТВППТ PhD

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Харчові технології Бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

Результати акредитації освітніх програм університету 2019-2020 нр.