Перелік освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів

Шифр та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Рівень вищої освіти
(МБ - молодший бакалавр, Б – бакалавр, М – магістр, ДФ - доктор філософії)
Ліцензований обсяг, за яким планується здійснювати у 2021 році

Форма здобуття освіти
Акредитація
денна
заочна
спеціальності
освітньо-професійної програми
освітньо-наукової програми
01 «Освіта»015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
50
25
50
30
-
-
05 «Соціальні та поведінкові науки»051 «Економіка»
Б
ДФ
50
10
-
-
-
-
07 «Управління та адміністрування»071 «Облік і оподаткування»
50
100
90
-
75
70
-
-
-
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
50
25
25
25
-
-
073 «Менеджмент»
50
120
100
10
-
100
60
-
12 «Інформаційні технології»122 «Комп'ютерні науки»
50
20
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 «Електрична інженерія»141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
20
125
50
-
60
50
-
-
-
15 «Автоматизація та приладобудування»152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
25
25
-
25
-
-
16 «Хімічна та біоінженерія»162 «Біотехнології та біоінженерія»
50
50
-
-
-
-
-
-
-
18 «Виробництво та технології»181 «Харчові технології»
50
75
75
-
50
50
-
-
-
-
-
-
19 «Архітектура та будівництво»193 «Геодезія та землеустрій»
50
25
15
15
-
-
-
-
20 «Аграрні науки та продовольство»201 «Агрономія»

Б
М
ДФ
50
200
95
8
-
75
85
-
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Б
М
ДФ
50
105
50
10
-
70
50
-
208 «Агроінженерія»
25
135
75
-
65
65
21 «Ветеринарна медицина»212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
24 «Сфера обслуговування»241 «Готельно-ресторанна справа»
60
25
25
25
-
-
-
-
-
-
242 «Туризм»
40
25
25
-
25
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 «Публічне управління та адміністрування»281 «Публічне управління та адміністрування»
100
50
50
80
-
-

Експертні висновки

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Агрономія» зі спеціальності 201 «Агрономія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Агроінженерія» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитації підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Агроінженерія» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201 «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» другого (магістерського) рівня вищої освіти