Сертифікати про акредитацію

Шифр та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Рівень вищої освіти
(Б – бакалавр, М – магістр, ДФ - доктор філософії)
Акредитація
спеціальності
освітньо-професійної програми
освітньо-наукової програми
01 «Освіта»015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
05 «Соціальні та поведінкові науки»051 «Економіка»
Б
ДФ

07 «Управління та адміністрування»071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
Б
М
ДФ
14 «Електрична інженерія»141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
15 «Автоматизація та приладобудування»152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
16 «Хімічна та біоінженерія»162 «Біотехнології та біоінженерія»
18 «Виробництво та технології»181 «Харчові технології»
19 «Архітектура та будівництво»193 «Геодезія та землеустрій»
20 «Аграрні науки та продовольство»201 «Агрономія»
Б
М
ДФ
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
208 «Агроінженерія»
28 «Публічне управління та адміністрування»281 «Публічне управління та адміністрування»

Експертні висновки

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Агрономія» зі спеціальності 201 «Агрономія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Агроінженерія» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитації підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Агроінженерія» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201 «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» другого (магістерського) рівня вищої освіти