Back

Витяг з ЄДЕБО
Ліцензії вищої освіти Миколаївського національного аграрного університету

Сертифікати про акредитацію

Шифр та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Рівень вищої освіти
(МБ - молодший бакалавр, Б – бакалавр, М – магістр, ДФ - доктор філософії)
Акредитація
спеціальності
освітньо-професійної програми
освітньо-наукової програми
01 «Освіта»015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
-
-
-
-
05 «Соціальні та поведінкові науки»051 «Економіка»
Б


ДФ
-

-
07 «Управління та адміністрування»071 «Облік і оподаткування»
-
-
-
-
-
-
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
-
-
-
-
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Б
М
-
-
-
-
073 «Менеджмент»
12 «Інформаційні технології»122 «Комп'ютерні науки»
-
-
-
-
-
-
14 «Електрична інженерія»141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
-
-
-
15 «Автоматизація та приладобудування»152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
-
-
-
-
16 «Хімічна та біоінженерія»162 «Біотехнології та біоінженерія»
-
-
-
-
-
-
16 «Хімічна інженерія та біоінженерія»162 «Біотехнології та біоінженерія»
-
-
-
-
-
-
18 «Виробництво та технології»181 «Харчові технології»
-
-
-
-
-
-
19 «Архітектура та будівництво»193 «Геодезія та землеустрій»
-
-
20 «Аграрні науки та продовольство»201 «Агрономія»

Б
М
ДФ
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Б
М
ДФ
208 «Агроінженерія»
21 «Ветеринарна медицина»212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
-
-
-
-
24 «Сфера обслуговування»241 «Готельно-ресторанна справа»
-
-
-
-
242 «Туризм»
-
-
-
-
-
-
242 «Туризм і рекреація»
-
-
28 «Публічне управління та адміністрування»281 «Публічне управління та адміністрування»
-
-

* — п. 1 постанови КМУ від 16.03.2022 р. №295 “Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану”

Результати акредитації освітніх програм університету 2023-2024 н.р.

ОП Комп’ютерні науки – бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Харчові технології – бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Готельно-ресторанна справа – бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – магістр

Рішення НАЗЯВО

ОП Фінанси, банківська справа та страхування – магістр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Геодезія та землеустрій – магістр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Харчові технології – магістр

Рішення НАЗЯВО

Результати акредитації освітніх програм університету 2022-2023 н.р.

ОП Фінанси, банківська справа та страхування – магістр

Рішення НАЗЯВО

ОП Геодезія та землеустрій – магістр

Рішення НАЗЯВО

ОП Агроінженерія – молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Біотехнології та біоінженерія – молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Комп’ютерні науки – молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Харчові технології – молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Готельно-ресторанна справа – бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Харчові технології – бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – доктор філософії

Рішення НАЗЯВО

Результати акредитації освітніх програм університету 2021-2022 н.р.

ОП Комп’ютерні науки молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Біотехнології та біоінженерія молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Агроінженерія молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Харчові технології бакалавр

Рішення НАЗЯВО

ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Доктор філософії

Рішення НАЗЯВО

ОП Харчові технології молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Менеджмент молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Туризм молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Біотехнології та біоінженерія бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Агрономія молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Облік і оподаткування молодший бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

Результати акредитації освітніх програм університету 2020-2021 н.р.

ОП Біотехнології та біоінженерія бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Біотехнології та біоінженерія магістр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП ТВППТ PhD

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Фінанси, банківська справа та страхування бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

ОП Харчові технології Бакалавр

Рішення НАЗЯВО
Висновок ГЕР
Звіт ЕГ

Результати акредитації освітніх програм університету 2019-2020 нр.

Translate »